FABRÉ & TORRAS Arquitectes Associats va iniciar la seva activitat professional l’any 1979. El seu estudi, ubicat al número 218 del carrer de Rosselló a Barcelona, ha estat liderat des del principi per Jordi Fabré Carreras i Mercè Torras Colell, Arquitectes per l’Escola Tècnica Superior d’ Arquitectura de Barcelona. L’equip compta des de fa més de vint anys amb Jordi Darder arquitecte, com a responsable de diferents àrees i coordinador d’activitats a l’estudi. A més, un gran nombre de col·laboradors han participat al llarg d’aquest temps en la feina que es presenta.

El camp d’acció de Fabré & Torras abasta tant la redacció de projectes com la direcció de les obres, especialment les destinades a l’Administració Pública, que han suposat una important dedicació a l’elaboració de propostes per a concursos. Cal destacar l’envergadura d’algunes de les obres, tant per superfície com per pressupost gestionat, per bé que també s’ha treballat, en menor mesura, la petita escala. Els projectes s’han desenvolupat en l’àmbit de l’Ensenyament, la Universitat i la Recerca, en el de l’Habitatge i els Equipaments Públics de diversa índole, molts d’ells amb una forta repercussió social. El món del Transport ha estat també un tema recurrent, tant pel que fa dotacions de servei per la xarxa d’autobusos (cotxeres, terminals...) com a diverses instal·lacions per al Metro (cotxeres, tallers i estacions). També s’ha intervingut en la vessant d’Urbanisme.

L’àmbit territorial se centra principalment a Catalunya, encara que darrerament s’està treballant per als Emirats Àrabs, on ja s’ha culminat la primera fase d’un important projecte relacionat amb el transport.

Clients