FABRÉ & TORRAS
Arquitectos

Rosselló, 218 pral.
T 932 152 018
F 932 150 959
f.t@fabretorrasarq.com
08008 Barcelona